ST百特龙虎榜,002323龙虎榜,ST百特主力资金,ST百特资金流

《ST百特(002323)》

财务数据 | 最新公告 | 历史估值 | 历史分红 | 龙虎榜 |

机构持股 | 十大股东 | 公司简介 | 信息一览 | 资金流 |

ST百特(002323)龙虎榜

2020-02-12 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 97万 | 明细

2020-01-20 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 -622万 | 明细

2020-01-14 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 55万 | 明细

2020-01-07 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 455万 | 明细

2019-12-30 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 1410万 | 明细

2019-12-26 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 118万 | 明细

2019-12-23 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 -3万 | 明细

2019-12-19 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 72万 | 明细

2019-12-16 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 97万 | 明细

2019-12-11 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 24万 | 明细

2019-12-06 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 212万 | 明细

2018-08-15 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 -431万 | 明细

2018-08-10 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 -48万 | 明细

2018-08-09 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 -25万 | 明细

2018-08-07 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 -22万 | 明细

2018-07-27 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 -73万 | 明细

2018-07-24 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 -40万 | 明细

2018-07-20 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 -17万 | 明细

2018-07-17 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 -6万 | 明细

2018-07-12 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 -7万 | 明细

2018-07-09 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 -47万 | 明细

2018-02-01 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 311万 | 明细

2017-12-19 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 -282万 | 明细

2017-12-04 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 2471万 | 明细

2017-11-07 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 3811万 | 明细

2017-10-30 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 2117万 | 明细

2017-05-04 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 2851万 | 明细

2017-04-12 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 3919万 | 明细

2017-04-11 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 -3536万 | 明细

2017-02-28 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 -13600万 | 明细

2017-02-27 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 -8370万 | 明细

2017-02-24 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 -58050万 | 明细

2017-02-23 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 14346万 | 明细

2017-02-22 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 3300万 | 明细

2017-02-20 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 7001万 | 明细

2017-02-17 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 15616万 | 明细

2016-05-16 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 -1238万 | 明细

2016-05-13 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 -2240万 | 明细

2016-05-11 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 6120万 | 明细

2016-04-07 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 -287万 | 明细

2016-03-31 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 -1653万 | 明细

2015-11-30 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 -7472万 | 明细

2015-09-07 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 -2089万 | 明细

2015-07-14 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 1174万 | 明细

2015-02-09 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 148万 | 明细

2014-10-21 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 3113万 | 明细

2013-02-22 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 314万 | 明细

2012-11-28 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 187万 | 明细

2012-09-03 | 龙虎榜净买入 ST百特(002323)
金额 -482万 | 明细

限时优惠:万1.8开户
(赠送JK波段王公式)
免责申明: 1、本站涉及的内容仅供参考,不作为投资依据,依此操作风险自担。
2、本站部分内容转载自网络,如有侵权请联系QQ9446379删除。
index.xml index1.xml index2.xml index3.xml index4.xml news.xml