*ST新海龙虎榜,002089龙虎榜,*ST新海主力资金,*ST新海资金流

《*ST新海(002089)》

财务数据 | 最新公告 | 历史估值 | 历史分红 | 龙虎榜 |

机构持股 | 十大股东 | 公司简介 | 信息一览 | 资金流 |

*ST新海(002089)龙虎榜

2020-02-06 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 -433万 | 明细

2019-12-20 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 336万 | 明细

2019-10-30 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 -1601万 | 明细

2019-10-18 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 490万 | 明细

2019-06-03 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 2023万 | 明细

2019-05-30 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 -192万 | 明细

2019-05-27 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 1530万 | 明细

2019-05-21 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 -222万 | 明细

2019-05-16 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 -276万 | 明细

2019-05-15 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 -132万 | 明细

2019-05-13 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 -293万 | 明细

2019-05-09 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 -183万 | 明细

2019-04-26 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 -2999万 | 明细

2019-04-25 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 -6879万 | 明细

2018-12-10 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 -2723万 | 明细

2018-12-06 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 1110万 | 明细

2018-12-05 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 -4765万 | 明细

2018-12-04 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 2429万 | 明细

2018-09-13 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 566万 | 明细

2018-07-20 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 -846万 | 明细

2016-07-25 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 -10915万 | 明细

2016-07-19 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 -370万 | 明细

2016-07-18 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 -791万 | 明细

2015-04-15 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 573万 | 明细

2014-01-27 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 4984万 | 明细

2013-08-12 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 -3712万 | 明细

2013-07-26 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 3386万 | 明细

2013-07-22 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 1386万 | 明细

2013-07-09 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 122万 | 明细

2013-04-03 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 -194万 | 明细

2012-12-31 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 613万 | 明细

2012-11-08 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 -2128万 | 明细

2010-06-24 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 -434万 | 明细

2010-01-11 | 龙虎榜净买入 *ST新海(002089)
金额 8232万 | 明细

限时优惠:万1.8开户
(赠送JK波段王公式)
免责申明: 1、本站涉及的内容仅供参考,不作为投资依据,依此操作风险自担。
2、本站部分内容转载自网络,如有侵权请联系QQ9446379删除。
index.xml index1.xml index2.xml index3.xml index4.xml news.xml