*ST凯瑞龙虎榜,002072龙虎榜,*ST凯瑞主力资金,*ST凯瑞资金流

《*ST凯瑞(002072)》

财务数据 | 最新公告 | 历史估值 | 历史分红 | 龙虎榜 |

机构持股 | 十大股东 | 公司简介 | 信息一览 | 资金流 |

*ST凯瑞(002072)龙虎榜

2019-06-04 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 1559万 | 明细

2019-04-11 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 80万 | 明细

2018-11-16 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -3450万 | 明细

2018-11-15 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 1599万 | 明细

2018-11-14 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -239万 | 明细

2018-11-13 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 369万 | 明细

2018-11-08 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 4063万 | 明细

2018-11-06 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -5039万 | 明细

2018-11-05 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 3932万 | 明细

2018-10-26 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 1297万 | 明细

2018-10-25 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -286万 | 明细

2018-10-24 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -1545万 | 明细

2018-10-23 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -107万 | 明细

2018-09-27 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -2276万 | 明细

2018-09-18 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -2071万 | 明细

2018-09-10 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -1141万 | 明细

2018-09-07 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -6141万 | 明细

2018-09-06 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -3387万 | 明细

2018-09-05 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 392万 | 明细

2018-09-04 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -173万 | 明细

2018-09-03 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 1121万 | 明细

2018-07-26 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -4345万 | 明细

2018-07-23 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -1152万 | 明细

2018-07-18 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -5591万 | 明细

2018-07-17 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 2012万 | 明细

2018-07-16 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -5348万 | 明细

2018-07-13 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -5059万 | 明细

2018-07-12 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -5982万 | 明细

2018-07-11 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -741万 | 明细

2018-07-06 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -1058万 | 明细

2018-06-29 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -12080万 | 明细

2018-05-30 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -5636万 | 明细

2018-05-25 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -48万 | 明细

2018-05-24 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -50万 | 明细

2018-05-23 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 362万 | 明细

2018-05-22 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -3879万 | 明细

2018-05-21 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 1422万 | 明细

2016-11-01 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -142万 | 明细

2016-01-08 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 1562万 | 明细

2015-12-02 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -1785万 | 明细

2015-07-14 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 2109万 | 明细

2015-07-08 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 13628万 | 明细

2015-03-26 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -2015万 | 明细

2015-03-25 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 2471万 | 明细

2015-02-10 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 1396万 | 明细

2014-12-30 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -3430万 | 明细

2014-12-05 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -530万 | 明细

2014-12-04 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -3620万 | 明细

2014-12-03 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 706万 | 明细

2014-10-28 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 324万 | 明细

2013-09-23 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -326万 | 明细

2013-02-20 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 421万 | 明细

2012-08-20 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -98万 | 明细

2012-08-01 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -118万 | 明细

2011-12-26 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -1333万 | 明细

2011-12-16 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -149万 | 明细

2011-06-09 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 85万 | 明细

2010-05-04 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 181万 | 明细

2010-03-12 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 278万 | 明细

2010-01-26 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 -2812万 | 明细

2010-01-21 | 龙虎榜净买入 *ST凯瑞(002072)
金额 566万 | 明细

限时优惠:万1.8开户
(赠送JK波段王公式)
免责申明: 1、本站涉及的内容仅供参考,不作为投资依据,依此操作风险自担。
2、本站部分内容转载自网络,如有侵权请联系QQ9446379删除。
index.xml index1.xml index2.xml index3.xml index4.xml news.xml