GRACEPEAK PTE LTD.持股一览表,股东信息

《福安药业(300194)》

财务数据 | 最新公告 | 历史估值 | 历史分红 | 龙虎榜 |

机构持股 | 十大股东 | 公司简介 | 信息一览 | 资金流 |

GRACEPEAK PTE LTD.持股一览表

福安药业(300194)
持有数量(股):4579.29万 | 持股变化(股):不变 | 占流通股比例:7.64% | 质押占其直接持股比:50.00% | 机构成本估算(元):22.02 | 实际增减持:不变 | 股份类型:流通A股

福安药业(300194)
持有数量(股):4579.29万 | 持股变化(股):不变 | 占总股本比例:3.85% | 质押占其直接持股比:50.00% | 实际增减持:不变 | 股份类型:流通A股

万2开户
(赠送炒股公式)
index.xml index1.xml index2.xml index3.xml index4.xml news.xml site.xml ticai.xml GRACEPEAK PTE LTD.持股一览表,股东信息