LAV Bridge(Hong Kong) Co., Limited持股一览表,股东信息

《奥翔药业(603229)》

财务数据 | 最新公告 | 历史估值 | 历史分红 | 龙虎榜 |

机构持股 | 十大股东 | 公司简介 | 信息一览 | 资金流 |

LAV Bridge(Hong Kong) Co., Limited持股一览表

奥翔药业(603229)
持有数量(股):600.00万 | 持股变化(股):不变 | 占总股本比例:3.75% | 实际增减持:不变 | 股份类型:流通A股

万2开户
(赠送炒股公式)
index.xml index1.xml index2.xml index3.xml index4.xml news.xml site.xml ticai.xml LAV Bridge(Hong Kong) Co., Limited持股一览表,股东信息