WuXi AppTec (BVI) Inc.持股一览表,股东信息

《药明康德(603259)》

财务数据 | 最新公告 | 历史估值 | 历史分红 | 龙虎榜 |

机构持股 | 十大股东 | 公司简介 | 信息一览 | 资金流 |

WuXi AppTec (BVI) Inc.持股一览表

药明康德(603259)
持有数量(股):1.13亿 | 持股变化(股):不变 | 占总股本比例:6.92% | 实际增减持:-40.00% | 股份类型:流通A股

万2开户
(赠送炒股公式)
index.xml index1.xml index2.xml index3.xml index4.xml news.xml site.xml ticai.xml WuXi AppTec (BVI) Inc.持股一览表,股东信息